Lời nói đầu:
Tôi tạo nên trang web này là để lưu lại những trải nghiệm của mình với công việc là một nhân viên IT
từ lúc bước chân vào nghề cho đến khi đã là một quản trị viên, tôi chia sẻ góc nhìn của mình về những gì đã được trải nghiệm trong nghề công nghệ thông tin này

PHẦN 1: CẦN HỌC NHỮNG GÌ ĐỂ LÀM IT ?

PHẦN 2: CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY MÀ IT PHẢI LÀM LÀ GÌ ?